Instrumente calcul utile

Introducere

Instrumente de calcul utile in diverse situatii:

  • calcul randamente
  • calcul refinantari credite
  • calculator pensie privata
  • etc.

Calculator dobanda compusa

📌 Calculator dobanda compusa

Exemplu cum poate fi folosit puteti vedea in video-ul de mai jos:

Calculator “cand putem deveni independenti financiar”

📌 Calculator “cand putem deveni independenti financiar”

Exemplu cum poate fi folosit puteti vedea in video-ul de mai jos:

Calculator estimare profit din randamente si dividende

📌 Calculator estimare profit

Exemplu cum poate fi folosit puteti vedea in video-ul de mai jos:

Calculator rambursare anticipata cu o anumita suma platita o data

📌 Calculator rambursare anticipata cu o anumita suma platita o data

Exemplu cum poate fi folosit puteti vedea in video-ul de mai jos:

Calculator rambursare anticipata lunara

📌 Calculator rambursare anticipata lunara

Exemplu cum poate fi folosit puteti vedea in video-ul de mai jos:

Calculator rambursare anticipata lunara pe o perioada predefinita (x luni)

📌 Calculator rambursare anticipata lunara pe o perioada predefinita

Calculator pensie privata

📌 Calculator pensie privata

Exemplu cum poate fi folosit puteti vedea in video-ul de mai jos:

Calculator venit pasiv (COAST FIRE calculator)

📌 Cost Fire calculator: https://walletburst.com/tools/coast-fire-calc/

Cum se poate utiliza calculator si cateva exemple puteti urmari in video-ul de mai jos: